Bassets Heren-1 gaan deelnemen aan de Spring-Competition

4 maart 2021

Bassets Heren-1 gaat weer competitie spelen. NOC-NSF biedt een aantal sportbonden aan om onder voorwaarden hun eerste teams in competetie-verband te laten spelen. In overleg met alle Ereklasse clubs is besloten om een vrijwillige Spring Competitie op te zetten waar nu al 7 teams op ingeschreven hebben.

In overleg met spelers, bestuur en vrijwilligers, is er besloten dat we ons willen en kunnen houden aan de strenge voorwaarden voor de competitie. De voorwaarden die gesteld zijn, zijn niet mals.

  • Spelers moeten regelmatig getest worden. Minimaal éénmaal door de week en voor iedere wedstrijd
  • Er moet een hygiene-coördinator aangesteld worden die de selectie in de gaten houdt en erop toeziet dat testen goed afgenomen worden
  • Er moet een corona-coördinator aangesteld worden die zorgt dat buiten het veld de spelers gehouden worden aan de afstand, draagplicht van maskers en andere maatregelen
  • Materialen moeten na gebruik gereinigd worden

Deze voorwaarden zijn er om op een verantwoorde en veilige manier te trainen en te spelen. Voor spelers, hun omgeving en werkgevers is het namelijk van groot belang dat we proberen om alle risico’s tot een minimum te beperken. Dit betekent dat we allemaal de verantwoordelijkheid dragen om ons strikt aan de maatregelen te houden want alleen op die manier kunnen we het voor onze spelers en staf mogelijk maken. In Maart zal 4 weken lang hard getraind worden om weer speel-fit te geraken. Vanaf April tot waarschijnlijk eind Juni zal de Spring-competitie dan van start gaan. De exacte vorm is afhankelijk van hoeveel clubs uiteindelijk mee gaan doen.

Natuurlijk fantastisch nieuws voor de spelers maar voor alle fans en overige leden van de club veranderd er niet veel. Dat vinden we enorm vervelend maar we misgunnen onze Heren-1 deze unieke kans niet. We mogen helaas niet fysiek aanwezig zijn bij trainingen en wedstrijden. Via ons video-systeem zullen we de wedstrijden uitzenden en afhankelijk van beschikbaarheid van mensen/middelen zullen we ook proberen om een live-stream op te zetten.

De deelname aan de Spring-competitie wordt door de spelers zelf betaald (en dat gaat om ongeveer Eur 5.500,==). Om het behapbaar te houden voor de jongens hebben een aantal super-enthousiaste leden al een donatie gedaan (waarvoor onze dank). Het zou mooi zijn om naast de steun die aan de club gegeven wordt om door deze lastige tijd te komen er ook nog extra donaties binnenkomen. Je kan altijd storten op NL27RABO0357225058 tnv RC The Bassets o.v.v. Clubbijdrage,  Springcompetitie-bijdrage of Club-/Springbijdrage.

Als er nog leden zijn die willen helpen met coördinatie of andere taken (filmen, schoonmaak etc), dan kan altijd contact opgenomen worden met topsport@bassets.nl

We wensen iedereen veel kijkplezier en iedereen hoopt natuurlijk dat we snel veilig en gezond aan de lijn mogen staan.

Namens het Bestuur

Roland, Ad, Ralph, Katie, Marco, Hans, Jan, Dick, Niels

Geef een antwoord

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.

Deze site gebruikt Akismet om spam te verminderen. Bekijk hoe je reactie-gegevens worden verwerkt.

© RC THE BASSETS 2022