Bestuursvergadering highlights

18/01/2021

 • Covid-19 – doordat de lockdown langer duurt dan verwacht, wil het bestuur on-line Q-and-A sessies organiseren met de teams wanneer gewenst. Het 1e wil hier gebruik van maken. Het aanbod staat ook voor Dames en Heren 2/3
 • Vacatures :
  • Accommodatie – ondanks goede gesprekken waarbij het bestuur openstaat voor constructieve samenwerking heeft de beoogd accommodatie-beheerder besloten om (nog) niet in te stappen. Wat het bestuur betreft staat de deur nog open
  • Secretaris – staat open
  • Vrijwilligerscoördinator – staat open
  • Beleid : Alle vrijwilligers moeten door de discipline-manager geïnterviewd worden. Ook moet er voor vrijwilligers met een vertrouwelijke functie of functie waar contact met jeugd noodzakelijk is, een ander bestuurslid een gesprek hebben. Deze functies moeten in het bestuur bevestigd worden (in lijn met het VOG-beleid
 • Gast-spelers – doordat de lockdown nu nog langer duurt en er géén zicht is op het verdere verloop van de competitie hebben Dylan en Carlos besloten om terug te gaan naar Nieuw-Zeeland. We begrijpen hun besluit hoewel we het betreuren. Het is enorm treurig dat de jongens géén kans gegund is om te genieten van de cultuur en sport.
 • Jeugd :
  • Op 31/1 is er een judo-clinic voor judo-ers en rugby-ers
  • Op 14 februari is er een bijeenkomst met buurtcoaches. Bassets zal daarbij aanwezig zijn
 • TC :
  • Gesprekken met Coaches worden gevoerd over 2e helft seizoen en seizoen 2021/2022
  • De Colts gaan werken aan een Strength & Conditioning programma. De TC wordt daarbij ondersteund.
 • Sponsoring :
  • Is nu rustig. Lastig om nieuwe sponsoren te vinden
 • Financien :
  • We houden het hoofd nog boven water maar eind Februari/begin Maart zullen we verdere maatregelen moeten nemen.
  • Afgesproken is dat er oproepen gedaan worden om gezamenlijk acties te ontplooien om inkomsten te genereren

 

 

14/12/2020

 • WBTR – Wet Bestuur en Toezicht Rechtspersonen – per 1 juli gaat nieuwe wetgeving in. Het bestuur onderzoekt wat dat voor ons betekent
 • Covid-19 – door de maatregelen kan momenteel alleen door de jeugd getraind worden. Senioren krijgen via de app instructies voor eigen Strength & Conditioning.
 • Topsport – bezig met opzetten van een plan voor opbouwen van een topsport mentaliteit vanuit de jeugd. Acties :
  • Gesprek met Phil Leck om te kijken hoe we jong talent kunnen binden/ontwikkelen
  • Opzetten van programma voor Strength & Conditioning
  • Gesprekken met coaches als voorbereiding voor 2e helft seizoen en 2021/2022
 • Jeugd –
  • Vossenjacht was groot succes.
  • Contact wordt opgenomen met de sportcoaches van de gemeente om tot samenwerking te komen
 • Financien
  • Er zijn nog een aantal senioren leden die hun contributie nog niet hebben voldaan.
  • De kosten blijven doorlopen terwijl de inkomsten minimaal zijn. We raken zo wel door onze reserves heen
  • We blijven optimaal gebruik maken van subsidie-mogelijkheden
  • Acties moeten ontplooid worden om geld bijeen te brengen
 • Vacatures :
  • Secretaris
  • Accommodatie

26/10/2020

 • Herstart senioren training in groepen van 4 personen
 • Vacatures (kandidaten worden opgeroepen voor een gesprek met bestuur) :
  • Secretaris – open
  • Accommodatie – open (mogelijke oplossing met meerdere vrijwilligers)
 • Topsport – werkvergunning nog niet definitief / desondanks kunnen ze vanaf 1 december beginnen met werk / we blijven zoeken naar extra woonruimte
 • Jeugd
  • extra acties om meer mini’s te werven bij herstart van de competitie
  • voorbereiding voor jeugdtoer wordt door bestuur ondersteund. Teammanagement zal voorstellen verder uitwerken.
 • Sponsoring.
  • Wesseling wordt shirt-sponsor van de Colts
  • FHS gaat Bassets steunen. In ruil hiervoor gaat het 1e team FHS steunen bij vrijwilligerswerk bij de dieren-/zorgboerderij Noordwijkerhout
 • Financien
  • 2019/2020 is beschikbaar en kan door kascommissie bekeken worden
  • contributie – er zijn nog een aantal leden die hun contributie moeten voldoen
 • Overig :
  • Sleutelplan – wordt verder uitgewerkt
© RC THE BASSETS 2018