Vacatures

Voorzitter Technische Commissie

Met ingang van seizoen 2019/2020 ontstaat de vacature voor een voorzitter van de Technische Commissie. Ligt je passie bij het sturing geven aan het technisch beleid van RC the Bassets ? Heb je een visie over de ontwikkeling van het rugby-spel en moderne methoden voor het ontwikkelen van skills en strength&conditioning ? Kan je een team vrijwilligers motiveren en enthousiasmeren om op professioneel niveau inhoud te geven aan de visie en beleid van RC the Bassets ?

Dan zoeken we je.

Neem dan plaats in het bestuur van RC the Bassets om samen met je mede-bestuurders en een uitgebreid team van technisch coordinatoren, coaches, teammanagers en staf de visie te vertalen in acties en resultaten op het veld.

Het is de ambitie van RC the Bassets om van guppen tot en met senioren het talent van de spelers/ speelsters op welke wijze dan ook te ontwikkelen. Talent wordt door ons ook breed gezien het is aan je team om spelers/speelsters en teams te prikkelen en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Wat breng je mee ?

 • Gedegen kennis van rugby (Coaching level 2 of hoger)
 • Op de hoogte meest actuele ontwikkelingen van methodes voor strength & conditioning
 • Leiding kunnen geven aan team van vrijwilligers
 • Vertalen visie/beleid in actieplannen voor de vrijwilligers.
 • En bovenal liefde voor RC the Bassets en rugby

 

Voor meer info : voorzitter@bassets.nl of tc@bassets.nl

Jeugd voorzitter

Met ingang van seizoen 2019/2020 ontstaat de vacature voor een voorzitter van de Jeugd-commissie. De jeugd is de toekomst, kan jij ons helpen bij het vinden en behouden van deze toekomst ? Weet je hoe je de jeugd enthousiast krijgt en bindt ? Heb je organisatorische vaardigheden om evenementen en toers te organiseren ? Kan je een groep vrijwilligers motiveren ?

Dan zoeken we je.

Neem dan plaats in het bestuur van RC the Bassets om samen met je mede-bestuurders en een uitgebreid team van enthousiaste team-managers, ouders en jeugd, onze jeugd te laten groeien..

Het is de ambitie van RC the Bassets om van guppen tot en met senioren het talent van de spelers/ speelsters op welke wijze dan ook te ontwikkelen. Talent wordt door ons ook breed gezien het is aan je team om spelers/speelsters en teams te prikkelen en stimuleren om het beste uit zichzelf te halen.

Wat breng je mee ?

 • Organisatie-talent
 • Ambitie om in de bollenstreek regio verbinding te zoeken met de jeugd (scholen, gemeente, maatschappelijke organisaties)
 • Vertalen visie/beleid in actieplannen voor de vrijwilligers.
 • En bovenal liefde voor RC the Bassets en rugby

 

Voor meer info : voorzitter@bassets.nl of jeugd@bassets.nl

 

Vrijwilligers manager

RC The Bassets zoekt een vrijwilligers coordinator. Ben jij de spin in het web die het leuk vindt om mensen te betrekken bij de club en de club te betrekken bij haar leden en geinteresseerden (wo ouders), dan zoeken we je. Samen met het bestuur geef je inhoud aan het vrijwilligersbeleid en zorgt ervoor dat we op iedere plaats enthousiaste vrijwilligers hebben.

Taken :

 • Zoeken naar de juiste persoon op de juiste plek
 • Bijhouden van alle vrijwilligers en contact houden
 • Samen met bestuur bepalen van benodigde vrijwilligers
 • Opstellen van roulatie-plan
 • Samen organiseren van vrijwilligers-event

Info: voorzitter@www.bassets.nl - Roland van Duijn

Wanneer nodig: Per direct

Verwachte tijdsbesteding: 4 uur per week

Vrijwilligers manager assistent

RC the Bassets zoekt een assistent vrijwilligers manager. Ben jij de spin in het web die het leuk vindt om mensen te betrekken bij de club en de club te betrekken bij haar leden en geinteresseerden (wo ouders), dan zoeken we je. Samen met de vrijwilligers manager geef je inhoud aan het vrijwilligersbeleid en zorgt ervoor dat we op iedere plaats enthousiaste vrijwilligers hebben.

Taken :

 • Zoeken naar de juiste persoon op de juiste plek
 • Bijhouden van alle vrijwilligers en contact houden
 • Samen organiseren van vrijwilligers-event

Info: voorzitter@www.bassets.nl - Roland van Duijn

Wanneer nodig: Per direct

Verwachte tijdsbesteding: 4 uur per week

Sponsor commissie lid administratie/communicatie

Sponsor commissie lid jeugd sponsors

Sponsor lid reclame borden - acquisitie

Jeugdactiviteiten begeleider

RC the Bassets zoekt een begeleider voor jeugdactiviteiten. Samen met andere vrijwilligers zet je activiteiten op voor de jeugd om onze jeugd-leden spelenderwijs met rugby op te laten groeien en om potentiele leden te interesseren om mee te trainen..

Taken :

 • Organiseren activiteiten bij lokale activiteiten (koningdag, braderieën, kermis etc etc)
 • Organiseren van scholentoernooi
 • Organiseren van jeugd-dagen
 • Organiseren van vriendinnen/vriendjes activiteiten

Info: jeugd@www.bassets.nl

Wanneer nodig: Per direct

Verwachte tijdsbesteding: 2 uur per week

Scheidsrechters jeugd en senioren

RC the Bassets zoekt Grens- en Scheidsrechters voor alle teams. Een mooie gelegenheid om de spelregels goed onder de knie te krijgen en onze teams te ondersteunen. De belangrijkste taak echter is zorgen voor de veiligheid van de spelers. Opleidingen worden door de club georganiseerd geaccrediteerd door Rugby Nederland..

Taken :

 • Leiden van wedstrijden
 • Zorgdragen voor de veiligheid van spelers

Info: tc@www.bassets.nl

Wanneer nodig: Per direct

Verwachte tijdsbesteding: 2 uur per week

Clubhuis assistent beheer (Algemeen)

RC the Bassets zoekt een assistent clubhuis beheerder. Samen met de overige clubhuisbeheerders en vrijwilligers draag je zorg voor het reilen en zeilen van het clubhuis.

Taken :

 • Openen en Sluiten van gebouw en terrein
 • Samen met vrijwilligers draaien van bar- en/of keukendiensten
 • Aanvullen van werkvoorraad eten/drinken uit het magazijn
 • Adviseren aanschaf eten/drinken
 • Samen met accommodatie beheerder opstellen onderhouds- / schoonmaakplan

Info: accommodatie@www.bassets.nl

Wanneer nodig: Per direct

Verwachte tijdsbesteding: 2 uur per week

Keuken beheerder en medewerkers

Barpersoneel

Toernooi , tour en lustrum commissie leden

RC the Bassets zoekt enthousiaste leden die in team-verband evenementen voor RC the Bassets organiseert. Dit kan onderdeel zijn van de historie van RC the Bassets (w.o. Sjoukje bokaal, Tinus van Harskamp cup), eenmalig (lustrum of fund-raising) of Rugby tour.

Taken :

 • Opstellen van programma van het evenement
 • Opstellen van begroting en dekkingsplan
 • Organiseren van accoord van clubleiding voor evenement
 • Organiseren samen met andere vrijwilligers van het evenement (promotie, opzetten faciliteiten, barbezetting / keukenbezetting, overige)

Info: voorzitter@www.bassets.nl

Wanneer nodig: Per direct

Verwachte tijdsbesteding: 2 uur per week

© RC THE BASSETS 2018